Bilde av Anne Cristine Grønlie

Undervisningspersonale

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - Fellesfag
Stilling
lektor
Telefon
+4732262872
E-post
Anne.Cristi...@bfk.no