Bilde av Erna Selimic

Tett og fullverdig oppfølging av ungdom, uansett bistands- og innsatsbehov

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Åssiden videregående skole
 
Åssiden vgs - OPUS
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Erna.S...@bfk.no