Bilde av Tonje Jordet Ropstad

diabetessykepleier og sykepleier

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ål vidaregåande skole
 
Ål vgs
Stilling
Sykepleier
Telefon
E-post
Tonje.Jord...@bfk.no