Bilde av Nina Jørgensen Lie
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Leder spes.avd.
Stilling
Spesialpedagog
Telefon
E-post
Nina.Jorg...@bfk.no