Bilde av Tor Marius Torgersen

idrettsfag og kroppsøving

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
St. Hallvard videregående skole
 
St. Hallvard vgs - Leder idrettsfag/kroppsøving/fremmedspråk
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Tor.Marius...@bfk.no