Bilde av Julian Aelterman
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Røyken videregående skole
 
Røyken vgs - Språkfag
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Julian.A...@bfk.no