Bilde av Anita Lauvlid

Helse- og sosialfag

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt
Telefon
E-post
anita.l...@bfk.no