Bilde av Rune Johannessen

Bosetting, integrering og arbeidskvalifisering av flyktninger

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Samfunnsfag
Stilling
Programrådgiver
Telefon
E-post
Rune.Joh...@bfk.no