Bilde av Marte Helleseter Hval
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Sanger og sanglærer
Telefon
E-post
Marte.He...@bfk.no