Bilde av Evi Mathilassi Lien
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Evi.Mathil...@bfk.no