Bilde av Sven Koksrud
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Rådgivere
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Sven.Ko...@bfk.no