Bilde av Piotr Swigon
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Adjunkt m/tillegggsutd
Telefon
E-post
Piotr....@bfk.no