Bilde av Svein Borgersen
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Konsulent
Telefon
E-post
Svein.Bo...@bfk.no