Bilde av Katrine Nyhus Sande

SPES PED

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Rådgivere
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
+4732113414
E-post
Katrine.Ny...@bfk.no