Bilde av Ole Tom Kjernaas

IDRETT

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Ole.Tom....@bfk.no