Bilde av Steffen Schei

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Ringerike videregående skole
 
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Idrettsadjunkt
Telefon
E-post
Steffen...@bfk.no