Bilde av Tonje Eriksen Andrey

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Tonje.Erik...@bfk.no