Bilde av Airidas Sinkunas

IKT medarbeider

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Kvalitetsavdelingen
 
IKT-enheten
Stilling
IKT medarbeider
Telefon
E-post
Airidas....@bfk.no